Forbrukslån for å starte eget firma

 

Det er flere muligheter for å finansiere oppstarten av et firma. Man kan velge å ta opp et lån sikret mot bolig, men dette betyr at man knytter lånet til en privat eiendel selv om man starter opp et aksjeselskap.

Betingelser for forbrukslån

Hva er betingelser for forbrukslån? Blant annet knytter man det ikke mot en sikkerhet. Det betyr at man kan benytte et forbrukslån til hva man ønsker. Kostnadene er derimot ganske høye i forhold til et lån med sikkerhet i eiendom. Det betyr at man må tenke gjennom hva man velger å gjøre. Man kan velge å finansiere hva man ønsker med et forbrukslån. Men man vil også få andre renter for et forbrukslån enn man vil få for et sikret lån. Etter dagens rentesats, kan man oppleve en forskjell på bortimot 10% av beløpet man låner. Dette må man vurdere når man tar opp lånet og være sikker på at det er noe din økonomi kan håndtere.

Finansiering av firma

Ved finansiering av firma er dette en viktig vurdering. Det er mange måter å finansiere et firma på. Man kan enten ta opp et lån på boligen sin, eller man kan ta opp et forbrukslån. Har man allerede opparbeidet et varelager eller en verdi i firmaet, kan man bruke det som sikkerhet. Men er man nyoppstartet, har man ikke mange valgmuligheter. I Norge kan man vanligvis ikke finansiere et firma kun på overbevisning. De fleste banker i Norge gir ikke ut lån kun på en ide, men banker baserer seg kun på sikkerhet. På grunn av dette er mulighetene begrenset med sikkerhet i firmaet. Løsningen for firma er da alternativt ved opptak av forbrukslån. Ved opptak av et forbrukslån har man mulighet for å knytte lånet mot firmaet og dermed slippe å ha privat sikkerhet.

Firma med forbrukslån

Oppstart av firma med forbrukslån er en glimrende mulighet. Da behøver man ikke å knytte en sikkerhet i en bolig, men man kan finansiere firmaet usikret. Når man starter et aksjeselskap, er en av fordelene med dette at det er en selvstendig juridisk entitet. Det øyeblikket man stiller privat sikkerhet til lånet, så er ikke lenger firmaet helt juridisk adskilt fra privatøkonomien.

Kostnader med forbrukslån

Hva er kostnader med forbrukslån? Et forbrukslån er ikke like rimelig som et lån mot sikkerhet i bolig. Du tjener faktisk mange kroner på at du vurderer hva som er det riktige valget for ditt firma. Om du har mulighet for å ta opp lånet med sikkerhet, gir det alltid beste betingelser. Men om man ikke har den muligheten, kan man vurdere forbrukslån for å finansiere at nyoppstartet firma. Det er alltid en avveining om man benytter et usikret lån til å finansiere sin bedrift, eller om man benytter sikrede muligheter. Men til slutt kommer vurderingen an på om man ønsker å ha en rimelig finansiering knyttet til eiendom, eller en usikret løsning. Det kan være en fordel å unngå at firmaet er sikret i bolig om man for eksempel ender opp i samlivsbrudd. I så tilfelle kan man risikere at samlivspartner blir sittende igjen med eiendommen man sikret firmaet mot. Da må man enten løse opp i dette i forbindelse med samlivsbruddet, eller man vil på et eller annet tidspunkt måtte løse ut sikkerheten.

Man kan starte opp eget firma ved hjelp av forbrukslån. Alternativet knyttet mot sikkerhet gir ikke den samme friheten som det gjør å benytte et forbrukslån.